Warto Wiedzieć: „Przychodzi baba do młodego lekarza” – szkolenie finansowane z funduszy UE

Szkolenia z zakresu tzw. „kompetencji miękkich” przez wiele lat były traktowane przez uczelnie medyczne nieco po macoszemu,żeby nie powiedzieć, że nierzadko w ogóle pomijano tę kwestie układając program studiów i – w najlepszym razie – pozostawiano możliwość organizacji takowych zajęć w formie fakultetu.

Zagubiony Raport: Rezydentury 2013 – wyniki

Jak się zapewne domyślacie, przyszedł wreszcie czas podsumowań – rezydentury zostały przydzielone, odwołania rozpatrzone. Ba, zapewne części z nas ma już nawet podpisane umowy o pracę i już regularnie od 8 stara się zrobić jak najlepsze wrażenie w swojej wymarzonej klinice! W tym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) poszedł w ślady MZ i swój wykaz zakwalifikowanych lekarzy opublikował w formie zeskanowanych kartek papieru, w dodatku niekoniecznie uporządkowanych alfabetycznie. Wszystko to uniemożliwia bardziej szczegłową analizę, wobec czego na mocy obywatelskiego obowiązku […]