Sytuacja lekarzy rozpoczynających szkolenia specjalizacyjne – aspekty psychologiczne, etyczne i ekonomiczne

BML zachęca do wzięcia udziału w przeprowadzanym wśród lekarzy i lekarzy dentystów z rozpoczętym szkoleniem specjalizacyjnym (niezależnie od trybu szkolenia) badaniu naukowym. Ma ono na celu poszerzenie wiedzy i zebranie opinii młodych lekarzy nt. przebiegu szkoleń specjalizacyjnych oraz mankamentów z nimi związanymi. Ankieta składa się z 36 krótkich pytań (zazwyczaj jednokrotnego wyboru), zatem jej wypełnienie nie powinno trwać dłużej niż 10-12 minut Badanie to koordynowane jest przez Komisję Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi – wierzymy że wyniki tego […]