Deklaracja Programowa Porozumienia Rezydentów

Porozumienie Rezydentów jest częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zrzeszającą wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji. Powstało w 2007 roku jako wyraz niezgody na ówczesne warunki pracy. Lekarzom udało się wtedy przekonać rząd do częściowej realizacji swoich postulatów. Porozumienie Rezydentów tworzymy my, lekarze pełni zapału, traktujący naszą pracę jako pasję. Oto nasze cele statutowe.

Zmuszanie rezydenta do pracy na SORze jest bezprawne!

Dzięki prężnej pracy Porozumienia Rezydentów udało się uzykać pierwszą opinię prawną dotyczącą jednego z najczęściej zgłaszanych przez Was na Będąc Młodym Lekarzem problemu, czyli zmuszania rezydenta do pracy na oddziale, na którym zgodnie z programem specjalizacji nie ma obowiązku pracować. Najczęściej takim oddziałem jest Izba Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie rezydent jest „rzucany” na pierwszą linię frontu wbrew jego woli i – jak się okazuje – prawu.