Jak rozwijać kompetencje na rynku ochrony zdrowia?

Jakie są współczesne trendy w zarządzaniu w ochronie zdrowia? Jak rozmawiać z pacjentem w sytuacjach trudnych? Jak z sukcesem informatyzować placówki służby zdrowia? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Jak zarządzać badaniem klinicznym jako projektem? W toku pracy w obszarze ochrony zdrowia często pojawiają się kolejne wyzwania, a także możliwości nowych dróg rozwoju. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Rynku Ochrony Zdrowia realizuje liczne programy studiów dotyczących tego obszaru. Uczelnia oferuje też cykl niezależnych szkoleń menadżerskich z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. „Profilowane studia podyplomowe i programy MBA Uczelni Łazarskiego to oferta dla osób pragnących rozszerzać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje z nastawieniem na wysoką adaptacyjność zdobytej wiedzy w aktualnym środowisku pracy. Programy studiów komponowane są zgodnie z ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: kształcenie praktyków przez praktyków. Zajęcia prowadzą bowiem akademicy z praktycznym doświadczeniem oraz eksperci i autorytety w tej branży” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i programu „MBA w ochronie zdrowia”.

lazarski

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia to oferta aż 9 programów studiów podyplomowych kształtujących kompetencje osób związanych z obszarem ochrony zdrowia.

  • Studia podyplomowe Analityk ochrony zdrowia są kierowane do osób, które chcą pozyskać nowy zawód, kluczowy na współczesnym rynku ochrony zdrowia. Dotyczą obszarów mapowania potrzeb zdrowotnych, taryfikacji świadczeń, analizy kosztów w placówce ochrony zdrowia, oceny HTA, analizy epidemiologicznej – nowych procesów, które na dobre zagoszczą w polskim systemie ochrony zdrowia.
  • Słuchacze Coachingu w ochronie zdrowia poznają metodologię coachingu, opartego na standardach i etyce ICF, metody coachingowe w pracy z pacjentem oraz jego najbliższymi, a także zagadnienia związane z psychologią zdrowia. To kierunek dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności w zakresie komunikowana się z pacjentem i jego rodziną, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
  • W ramach rocznego programu studiów podyplomowych Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta słuchacze poszerzają wiedzę dotyczącą obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia z obszarów takich jak odpowiedzialność systemu ratownictwa medycznego, podział zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia, ubezpieczenia od zdarzeń medycznych i prowadzenie eksperymentu medycznego.
  • Studium prawa zatrudnieniowego w podmiotach leczniczych daje pełny przekrój problematyki prawnej stosunków zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiotach leczniczych, współpracy z podwykonawcami świadczeń opieki zdrowotnej, ale również możliwości wykonywania pracy w ramach praktyki zawodowej.
  • Celem Studium prawa medycznego jest przekazanie słuchaczom wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem, a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.
  • Studium prawa farmaceutycznego obejmuje swoim zakresem elementy związane z funkcjonowaniem produktów leczniczych na rynku, takie jak dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu, wytwarzanie, obrót hurtowy i detaliczny, reklama, badania kliniczne, nadzór farmaceutyczny, ale również obszary takie jak prawa pacjenta w sektorze farmaceutycznym.
  • Celem studiów Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy w zakresie wytycznych, zasad etycznych oraz aktów prawnych regulujących obszar badań klinicznych, ich projektowania i planowania, prowadzenia i monitorowania, zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników.
  • Program Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych pozwoli słuchaczom, pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych, wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia, w taki sposób by wspierała ona  osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści.
  • Studia Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji działaczy i pracowników organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia oraz pracowników administracji współpracujących z tymi organizacjami.

MBA w Ochronie Zdrowia

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych, Uczelnia realizuje także prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia, który został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Spośród pięciu propozycji, każdy słuchacz realizuje trzy specjalistyczne moduły, dzięki czemu może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami.

„MBA na Uczelni Łazarskiego to studia zdecydowanie praktyczne, co – w porównaniu z teoretycznym charakterem polskiego systemu edukacyjnego – jest ich wielką zaletą. Absolwenci „MBA w ochronie zdrowia” zdobywają wszechstronne wykształcenie poznając praktyczne oraz kluczowe aspekty zrządzania. Podczas studiów uczą się planowania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacyjnej nastawionej na wysokie wyniki. Biorą udział w seminariach, które rozwijają ich warsztat przywództwa, w tym umiejętności komunikacji, negocjacji, zarządzania zespołem i jego zaangażowaniem. To oferta kierowana do osób pragnących wzmacniać swoje kompetencje menadżerskie w obszarze ochrony zdrowia” – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Więcej informacji na stronie: www.ckp.lazarski.pl

CKP780

Nadesłane przez

Małgorzata Gałązka- Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w Ochronie Zdrowia i Executive MBA for Human Resources Professionals (MBA HR), a także dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz szerokie doświadczenie projektowe w obszarze ochrony zdrowia.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim!

Zobacz też

O autorze

Społeczność BML / Nadesłane
 
Społeczność BML to użytkownik zbiorowy - przygotowany dla każdego, kto chciałby opublikować swój tekst bez rozpoczynania stałej współpracy. Pragniesz udzielić kilku rad rozpoczynającym karierę medykom, ale nie widzisz potrzeby dołączania do grupy autorów? Masz ciekawe przemyślenia, którymi chciał(a)byś się podzielić? Organizujesz akcję charytatywną / happening / spotkanie warte rozreklamowania? Prowadzisz ciekawy portal, o którym chciałbyś napisać? Witamy wśród nas, młodych medyków!
"I am what I am because of who we all are." - Leymah Gbowee

Jeden komentarz na temat “Jak rozwijać kompetencje na rynku ochrony zdrowia?”:

Dodaj komentarz

Ze względu na ochronę antyspamową komentarz każdego nowego użytkownika musi być zaakceptowany przez moderatora. W związku z tym może minąć trochę czasu nim Twój wpis pojawi się na stronie. Prosimy o cierpliwość :).

Nie musisz podawać swojego adresu email. Jeśli to zrobisz, nie będzie opublikowany - przyda się, gdybyśmy chcieli się z Tobą skontaktować. Zachęcamy również do zapisywania się do newslettera!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.