Zasady wypisywania recept pro auctore i pro familia

Recepta refundowana

Musi zawierać wszystkie dane, tak jak recepta dla niespokrewnionego pacjenta. Pominąć można jedynie dane pacjenta, które pokrywają się z danymi świadczeniodawcy (lekarza).

Wszystko wpisujemy tym samym długopisem!

 1. Dane osoby uprawnionej (podmiotu leczniczego i lekarza) powinny być naniesione w formie wydruku, naklejki lub pieczątki.
 2. W formie kodu kreskowego powinny pojawić się:
  • numer recepty nadany przez NFZ,
  • numer PWZ lekarza,
 3. Recepta refundowana musi zawierać:
  • imię i nazwisko lekarza,
  • jego adres zamieszkania lub udzielania świadczeń,
  • numer telefonu (niestety, tak mówią przepisy),
  • dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadany w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych – dla dotychczasowych umów, ważnych do końca roku, lub
  • dziewięć pierwszych cyfr REGON (jeśli dotyczy),
  • dane pacjenta, w tym PESEL,
  • oddział NFZ,
  • uprawnienia dodatkowe (jeśli dotyczy),
  • dane dotyczące leku (w przypadku psychotropów nazwa i suma substancji zapisana słownie),
  • datę wystawienia/realizacji,
  • podpis i pieczątkę.

Wszystkie te dziwne numery i kody kreskowe są wydrukowane na recepcie z SNRL, nie martwcie się.

Zasady prowadzenia dokumentacji

Jeśli korzystamy z druków recept podmiotu leczniczego, dokumentację swoją lub członka rodziny włączamy do dokumentacji placówki. Warto wiedzieć, że w takim wypadku adnotacja “pro auctore”/”pro familia” na recepcie nie jest konieczna.

Co w przypadku gdy korzystamy z druków własnych, uniwersalnych, bądź piszemy na zwykłej kartce?

Obowiązuje tu dokumentacja zbiorcza wewnętrzna w formie wykazu – może być prowadzona dla siebie i wszystkich krewnych razem lub dla każdego osobno. Wykaz musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, a strony ponumerowane. Co to oznacza?

W praktyce wystarczy założyć zeszyt, który podpiszemy naszym imieniem i nazwiskiem, a każdą stronę ponumerujemy. Wystawioną receptę odnotowujemy w zeszycie, przypisując jej kolejną liczbę porządkową. Informacje, które należy zamieścić, to:

 • data wystawienia recepty,
 • imię i nazwisko pacjenta (gdy to nie wystarczy do ustalenia tożsamości, datę urodzenia lub PESEL),
 • numer kolejny wpisu,
 • rozpoznanie choroby (ICD nie jest konieczny),
 • dane dotyczące leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego), takie jak na recepcie: nazwa własna lub międzynarodowa, postać i dawka (o ile lek występuje w więcej niż jednej postaci i dawce), ilość leku, sposób dawkowania; w przypadku psychotropów dawka sumaryczna – zapisana słownie.
 • Adnotacja o badaniu nie jest konieczna.

Można też prowadzić osobny zeszyt dla każdej osoby. Wówczas wszystkie strony, poza numeracją, powinny zawierać też imię i nazwisko pacjenta. W takim przypadku, jeżeli dane dotyczące kolejnej recepty nie ulegają zmianie, wystarczy tylko zamieszczać adnotację o kontynuacji leczenia.

Dokumentację wewnętrzną prowadzi podmiot, który ją sporządził, i zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej udostępnienie bez zbędnej zwłoki. A więc Ty prowadzisz zeszyt, Ty go przechowujesz i Ty go chronisz przed wszelkim złem. Może mały sejf? 😉

Wpisu do dokumentacji dokonujemy bezpośrednio po udzieleniu świadczenia, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. Tak jak w każdej dokumentacji, wpis nie może być usunięty. Można go jedynie skreślić i zamieścić przyczynę błędu, datę oraz podpis.

W czasie składania wniosku o numery recept trzeba podać adres, pod jakim będzie przechowywana dokumentacja (w razie gdyby chcieli Cię sprawdzić, muszą wiedzieć, gdzie szukać).

Podstawa prawna

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016 poz. 62).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696); z późniejszymi zmianami
 4. wzór recepty
Obecnie jesteś na stronie:

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim!

Zobacz też

O autorze

Joanna Dąbrowska
autor BML
Rezydentka chirurgii dziecięcej, absolwentka UMB. Podobno lekarzem chciała być od 3 roku życia. Urodziła się na zachodzie Polski, studiowała na wschodzie. Staż odbyła w połowie drogi... po czym wróciła do Białegostoku. W wolnych chwilach gra w planszówki, jeździ na rowerze, a od niedawna także wspina się.

Komentarze na temat “Zasady wypisywania recept pro auctore i pro familia”:

  1. Tak, dopuszcza się, byleby dało się wydrukować. Czyli Excel jest ok.

 1. Bardzo cenny wpis! Wielkie dzięki.
  Chciałbym tylko dodać mały szczegół, który jednak może ułatwić wystawianie recept na leki tzw. psychotropowe i odurzające (gwoli uściślenia ustawodawcy chodzi tu o konkretne leki z konkretnej listy, a nie jakieś mityczne „psychotropy”, bo przecież każdy uzna haloperidol za psychotrop ale zasady jego wypisywania są takie, jak zwykłych leków. Chodzi tu o wszystkie leki z grupy benzodiazepin, nasenne leki „z”, leki przeciwbólowe z grupy opioidów ale nie tramadol oraz do tego metylofenidat). W rozporządzeniu z 2014 roku, aktualnym, (Dz. U. z dnia 3 września 2014 r.) ale także w obowiązującej od zawsze ustawie refundacyjnej nigdzie nie zostało napisane, że konieczne jest podanie słownie NAZWY substancji czynnej. Wymagane jest wyłączne podanie słownie ILOŚCI substancji czynnej. A zatem na recepcie: Stilnox 10 mg No20 1×1 można napisać TYLKO (dwieście miligramów), a nie trzeba pisać (dwieście miligramów zolpidemu). Napisanie słownie nazwy substancji czynnej nie jest błędem ale może spowodować powstanie błędów, szczególnie jeśli piszemy leki o nowoczesnej formie podania jak np. fentanyl w formie donosowej, gdzie samej substancji w butelce jest dużo więcej niż przeznaczono do użycia dla pacjenta i suma fentanylu w butelce nie wynika z prostego działania matematycznego opartego o informacje z indeksu leków (w dobrych indeksach podane są ilości substancji czynnej w opakowaniu).

 2. W obliczu ostatnich zmian trochę się pogubilem. Rozumiem, że stażysta jest traktowany jako lekarz z pełnym PWZ na czas okreslony i może sobie wyrobić bloczek z receptami?

  1. Stażyści są uprawnieni do wypisywania recept w miejscu odbywania stażu, pod kontrolą opiekuna. Czyli to szpital zgłasza Cię do NFZ i zaopatruje w druki recept dla Twoich pacjentów (albo możesz je generować ze szpitalnego systemu).
   Co do rejestracji w systemie SNRL, wnioski stażystów są odrzucane ze względu na niejasne przepisy w tej kwestii (w oddziale NFZ dowiedziałam się, że bez oficjalnego „zielonego światła” wszystkim stażystom będzie się odmawiać).
   W związku z powyższym, o ile dobrze zrozumiałam twoje pytanie – odpowiedź brzmi NIE, stażysta nie może wyrobić sobie bloczku z receptami (refundowanymi) na własny użytek.
   Natomiast jeśli wydrukujesz/narysujesz sobie receptę i wypiszesz lek na 100%… nie powinieneś mieć w aptece problemu z realizacją, a NFZ tego nie sprawdza…. Inna sprawa, że tak czy siak leki przepisywać możesz po uzgodnieniu ich treści z opiekunem, w miejscu odbywania stażu. Czyli twoja 100% recepta będzie trochę naciągana.
   Czy możesz pisać refundowane na szpitalnych drukach dla siebie? Ja bym się wstrzymała, skoro jest to kontrolowane przez NFZ, a on odmawia stażystom rejestracji w SNRL. Z drugiej strony, skoro pacjentom możesz, to czemu sobie nie?

  2. Gdzie NFZ odmawia? Mi nie odmówił i wszystkim znajomym składającym również nie odmówiono. Warszawa i Wrocław dla jasności.

 3. Co do dokumentacji… Czyli wystarczy w jakimś zeszycie napisać swoje dane i potem robić adnotacje typu ;
  1.01.2017 Angina. Augmentin 3×1 tabl i się podpisać? czy Oprócz tego nr konkretnej recepty?

  1. Wystarczy w zeszyt wpisać to, co wymieniłam w artykule. 🙂 Nr recepty nie jest potrzebny, tylko numer kolejny wpisu – czyli każdą udokumentowaną receptę numerujesz w tym swoim zeszycie. Odnośnie preparatów musisz uściślić jaką postać leku, dawkę i wielkość opakowania masz na myśli. Po prostu przepisujesz to, co jest na recepcie odnośnie leku. Czyli np.:
   1. 1.01.2017
   Pro auctore
   Augmentin tabl a 1g
   1op
   D.S. 3×1 tabl
   Dgn. Angina

 4. Czy muszę prowadzić dokumentację w zeszycie, jeżeli wypisuję recepty na siebie na 100% nie mając umowy z NFZ?

  1. Tak, każdą receptę trzeba odnotować w dokumentacji. Tyle że nierefundowanych nikt nie sprawdza, więc brak wpisu raczej Ci nie zaszkodzi.

 5. Czy jeśli wypisuję receptrę pro auctore na 100%, u gory moge przystawic swoja „zwykla” pieczatkę (imie, nazwisko, numer PWZ)? Czy musze tam jednak nanieść w sposob trwaly (nadruk, pieczatka, naklejka) dane, ades i telefon?

  1. Tak, ale to w tej przychodni teoretycznie powinna być przechowywana dokumentacja odnośnie wystawionych recept.

 6. Substancje psychotropowe nierefundowane z grup III-P i IV-P ,a do nich należą benzodiazepiny wypisujemy na recepcie Rp. a nie Rpw jak pisze autorka i wypisujemy je tak jak zwykłe leki nierefundowane dodatkowo zamieszczając pesel. A w polu przeznaczonym na nazwę preparatu np. lorafen tabl.
  25x5mg(sto dwadzieścia pięć mg.) 1×1 tab/dz./ lub lorafen 5 mg op.1 (sto dwadzieścia pięć mg.)1x1tab.dz.

 7. Kiedy podpisywałem umowę z NFZ kilka lat temu dostałem dużą pulę numerów -500 . Czy mogę ciągle z nich korzystać czy razem z wygaśnięciem umowy moje numery recept straciły ważność?

 8. Właściwie wynika to z treści artykułu, ale chciałbym się upewnić- recepty pro auctore i pro familia bez refundacji mogę napisać na dowolnej kartce papieru, nie musi być to druk z nfz, byle tam były moje dane i pieczątka, tak? Pozdrawiam serdecznie

  1. Tak, na 100% nie muszą być na drukach NFZ. Swoją drogą, wzór recept jest dostępny w internecie, a recepta ma wielkość 1/3 kartki a4, więc wystarczy drukarka i nożyczki.

 9. Czy nie posiadając świeżego zaświadczenia od specjalisty o swojej lub kogoś z rodziny chorobie kwalifikujacej na zniżkę np nadcisnienie tetnicze lub niedoczynnośc tarczycy moge wypisywać sama rp na zniżkę zgodnie z chpl?

 10. A jak udokumentować taką podstawę np. przy niedoczyności tarczycy? Antybiotyki dziecku na infekcje można na 50% wypisać?

 11. Witam, chciałam się dowiedzieć: jeśli drukuję sobie wzór recepty ze strony NIL do wypisywania recept pełnopłatnych, nierefundowanych pro auctore, to jak należy uzupełnić dane podmiotu drukującego?

 12. Nie wiem co się zmieniło w przepisach ale podstawa prawna: 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016 poz. 62) właśnie wygasła w dniu 28 sierpnia 2017 obowiązuje zaś nowe: (Dz.U. 2017 poz. 1570) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

 13. Z niecierpliwością czekam na obiecany artykul o receptach pielegniarskich;-P Pracuje w hospicjum domowym jako pielęgniarz i posiadam uprawnienia do wypisywania recept zarowno samodzielnie jak i w ramach kontynuacji. Pacjenci sa zadowoleni, lekarze z ktorymi pracuje również. A jakie sa wasze ddoswiadcznia?

 14. Czy wyjaśniło się cos wiecej w sprawie recept nierefudnowanych pro auctore wypisywanych przez stazystów ? Bo wszedzie mozna tylko znalezc wyjasnienia Ministra w sprawie recept refundowanych 😀 , czy po prostu nadal jest to taka kwestia otwarta ?

 15. Jeżeli wypisałam receptę nierefundowaną na lek na 100% i recepta jest wypisana poprawnie to dlaczego niektórzy farmaceuci mi wmawiaja ze recepta bez numeru telefonu lekarza lub wypełnionego pola „świadczeniodawca” jest nie ważna?
  Podkreślam ze recepta jest niekodowana.

 16. Zna ktoś podstawę prawną do umieszczania dopisku pro familia lub pro auctore? przed nowelizacją ustawy było wyszczególnione kto musi, a kto może dopisywać na recepcie taką adnotację. Obecnie w tekście jednolitym rozporządzenia o receptach jest przypis, że w art 2 pkt 14 nie ma już liter do których odnosi się rozporządzenie.

 17. Czy dla recept refundowanych pro auctore pieczątka nagłówkowa jest konieczna? A jeśli ktoś nie ma otworzonej działalności i nie ma takiej pieczątki A ma swoje recepty z śnił?

 18. Czy dla recept refundowanych pro auctore pieczątka nagłówkowa jest konieczna? A jeśli ktoś nie ma otworzonej działalności i nie ma takiej pieczątki A ma swoje recepty z snrl?

Dodaj komentarz

Ze względu na ochronę antyspamową komentarz każdego nowego użytkownika musi być zaakceptowany przez moderatora. W związku z tym może minąć trochę czasu nim Twój wpis pojawi się na stronie. Prosimy o cierpliwość :).

Nie musisz podawać swojego adresu email. Jeśli to zrobisz, nie będzie opublikowany - przyda się, gdybyśmy chcieli się z Tobą skontaktować. Zachęcamy również do zapisywania się do newslettera!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.