Kongres Wyzwań Zdrowotnych

9-11 marca miała miejsce 2 edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych organizowanego przez Grupę PTWP (Rynek Zdrowia) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W tym roku Kongres był zdecydowanie zdominowany przez temat sieci szpitali. Wśród 53 paneli dyskusyjnych znalazła się jednak również sesja dotycząca edukacji medycznej – zarówno przed – jak i podyplomowej. Lekarzy rezydentów i studentów medycyny reprezentowali Ligia Kornowska oraz Łukasz Jankowski.

Sieć szpitali

O projekcie dotyczącym tzw. “sieci szpitali” dyskutowano w trakcie całego Kongresu. Sieć była obecna podczas sesji inauguracyjnej, stanowiła przedmiot kilku paneli dyskusyjnych, dyskutowało się o niej podczas przerw w kuluarach i kontynuowało dysputy na wieczornej gali. Atmosferę podkręcał fakt, iż dzień wcześniej (8 marca) projekt ten został przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia. Być może prace legislacyjne w Sejmie były przyczyną nieobecności Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła, który powitał uczestników Kongresu za pomocą wyemitowanego na wielkim ekranie nagrania. Oczywiście, tematem jego wystąpienia była również sieć szpitali, a jego słowa wywołały kolejną falę dyskusji.

Sieć szpitali ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale jedno jest pewne – projektodawca nie wskazał dotychczas wyraźnie jakie przesłanki leżały u podstaw wprowadzenia sieci ani jakie wymierne korzyści mają z tego wyniknąć. W tym zakresie ocena skutków regulacji, dołączona do projektu, jest ogólnikowa i niedokładna. Podobnie zresztą jak szczegóły gruntownej reorganizacji systemu opieki szpitalnej. Praktycznie wszyscy interesariusze systemu – od dyrektorów szpitali, przez personel medyczny, po pacjentów mają spore obawy związane przede wszystkim z brakiem jasnej informacji: jak sieć będzie wyglądać, jak przetrwamy okres dostosowawczy i skąd weźmiemy na to pieniądze.

Polska jest krajem, w którym w ciągu 20 lat już drugi raz system zmienia się diametralnie. Z budżetowego na ubezpieczeniowy oraz z ubezpieczeniowego z powrotem na budżetowy.

Wątpliwości budzi fakt braku lub zbyt małej korelacji projektu sieci szpitali z np. mapami potrzeb zdrowotnych czy IOWISZ-em (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia), a także mała liczba przesłanek jakościowych przyłączenia szpitala do sieci, kontraktowanie wysokokosztowych procedur oraz niejasności związane z ustalaniem ryczałtów. Polska jest krajem, w którym w ciągu 20 lat już drugi raz system zmienia się diametralnie – z budżetowego na ubezpieczeniowy oraz z ubezpieczeniowego (albo quasi-ubezpieczeniowego) z powrotem na budżetowy. Jeden z dyrektorów podsumował panel dyskusyjny dot. sieci wypowiadając słynne „wiem, że nic nie wiem”. I tak pozostało.

Natomiast Polska Federacja Szpitali, najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w Polsce, postuluje umożliwienie tworzenia konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia przez szpitale ogólne, specjalistyczne, jednodniowe, AOS i POZ, niezależnie od modelu własnościowego, oraz możliwość negocjowania budżetów.

Edukacja medyczna

Jako główne problemy edukacji przeddyplomowej wskazano zbyt liczne grupy kliniczne, mało nauki praktycznej i brak wdrażania najnowszych wytycznych dotyczących edukacji medycznej, jak np. nauczanie problemowe, modułowe czy środowiskowe.

Powróćmy do dyskusji nad edukacją medyczną. Wydaje się, że w tej kwestii wszyscy zgadzają się ze sobą. Przynajmniej takie można było odnieść wrażenie podczas panelu zatytułowanego „Edukacyjny okrągły stół – kontynuacja z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia”. Rynek Zdrowia jako pierwszy wyprowadził dyskusję na temat edukacji medycznej na konferencje. Panel o nauczaniu przyszłych i obecnych medyków był obecny podczas 1 edycji kongresu i ostatniego Forum Rynku Zdrowia (a także na Kongresie Zdrowia Pracodawców RP i Priorytetach 2017 w Ochronie Zdrowia Termedii).

Prelegentami byli przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, uczelni, rady lekarskiej oraz lekarzy i studentów medycyny. Wszyscy zgodzili się, że zwiększanie liczby studentów bez zadbania o odpowiednią jakość, która nawet obecnie się obniża, jest szkodliwe. Jako główne problemy edukacji przeddyplomowej wskazano zbyt liczne grupy kliniczne, mało nauki praktycznej i brak wdrażania najnowszych (które na świecie wcale nie są najnowsze, bo pisano o nich już w 1981 roku!) wytycznych dotyczących edukacji medycznej, jak np. nauczanie problemowe, modułowe czy środowiskowe.

Następnie podjęto dyskusję na temat obecnej sytuacji lekarzy i lekarzy rezydentów i w tej kwestii paneliści również mieli zbliżone poglądy. Lekarze nie są odpowiednio wynagradzani – zarówno w trakcie rezydentury, jak i po niej – a warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego są, delikatnie mówiąc, różne. 65% lekarzy uznała je za złe lub bardzo złe „Problemy i bariery związane z kształceniem podyplomowym” NIL 2016. Problem emigracji istnieje (7% lekarzy emigruje – NIL 2015), a równie dużym problemem jest kwestia niepodejmowania pracy w zawodzie. Według danych NIL w 2016 roku prawie 9% lekarzy nie podjęło pracy w zawodzie. Wreszcie powiedziano głośno i wyraźnie, że podczas gdy rynek pracy w sektorach niemedycznych rozwija się, ewoluuje i zachęca pracowników, w medycynie stoi w miejscu. Na zakończenie panelu został wygłoszony apel do młodych lekarzy, aby nie odzierać medycyny z powołania. Cóż, nihil novi.

Co dalej?

Kongres dobiegł końca, lecz wątpliwości pozostały. Czy rząd wysłucha głosu ekspertów i interesariuszy systemu, czy podejmie realny dialog i zacznie prowadzić transparentną komunikację? Wszyscy wiemy, że każda zmiana rodzi wrogów i zwolenników. Zmian jest tak wiele, że Młodzi Menedżerowie Medycyny zaczęli prowadzić monitor legislacyjny. Najważniejsze jest jednak opieranie działań – tak jak w codziennej praktyce lekarskiej na Evidence Based Medicine – tak tutaj na Evidence Based Policy.

Autor: Ligia Kornowska

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim!

Zobacz też

O autorze

Ligia Kornowska
wpis gościnny
Pomysłodawczyni, współzałożycielka i Prezes Młodych Menedżerów Medycyny oraz Dyrektor Zarządzającą Polskiej Federacji Szpitali. W latach 2014-2016 była Wiceprezydentem IFMSA-Poland oraz IFMSA-Poland, oddział Poznań. W 2016 r. otrzymała stypendium im. Lesława A. Pagi w ramach projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia". Jest autorką publikacji nt. edukacji medycznej i ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, a także prelegentką i moderatorem najważniejszych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z sektorem ochrony zdrowia. Obecnie jest studentką 5 roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz 2 roku kierunku ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Ze względu na ochronę antyspamową komentarz każdego nowego użytkownika musi być zaakceptowany przez moderatora. W związku z tym może minąć trochę czasu nim Twój wpis pojawi się na stronie. Prosimy o cierpliwość :).

Nie musisz podawać swojego adresu email. Jeśli to zrobisz, nie będzie opublikowany - przyda się, gdybyśmy chcieli się z Tobą skontaktować. Zachęcamy również do zapisywania się do newslettera!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.