Jak wygląda staż podyplomowy w innych krajach Europy?

Kwestię stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. (z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym odbywany jest po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów i jego ukończenie jest konieczne do uzyskania pełnego Prawa Wykonywania Zawodu. Zgodnie z najnowszymi zmianami staż podyplomowy w obecnej formie ma już wkrótce zniknąć i zostać niejako zastąpiony praktykami w ramach szóstego roku studiów na kierunku lekarskim. Modyfikacje te były i są szeroko krytykowane przez środowisko lekarskie a Naczelna […]

Rodzaje dodatkowej pracy zarobkowej dla studenta medycyny lub lekarza stażysty

Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,007pln – dla wszystkich tych nie żyjących na garnuszku rodziców jest to zdecydowanie za mało by móc realnie się usamodzielnić. Ci, którzy zmuszeni są do wydatków większych niż opłata za akademik i zupki chińskie pozostaje… no właśnie, co? Przyjżyjmy się możliwym formom pracy, jakiej może się podjąć lekarz stażysta (bądź student medycyny).