o BML

Bedacmlodymlekarzem.pl jest portalem tworzonym przez lekarzy, dla lekarzy. Powstał z myślą, by być głosem młodego pokolenia. Wyrażać jego nadzieje, obawy i mówić o rzeczach często przemilczanych. Dzielić się przydatnymi informacjami i doświadczeniem. Do głównych celów BML należy:

 • edukacja - dzielenie się źródłami wiedzy, poprzez zbieranie informacji o przydatnych do nauki stronach internetowych, wartościowych podręcznikach, nadchodzących konferencjach i szkoleniach
 • publikowanie tekstów opiniotwórczych - felietonów, raportów, ale też wywiadów, reportaży czy blogów tematycznych
 • tworzenie społeczności młodych lekarzy, którzy współpracują, pomagają sobie nawazjem, wspierają się w przypadku problemów formalno-prawnych i dbają o wspólne cele, takie jak poprawa warunków pracy i szkolenia

Innymi słowy – niniejsza strona ma być czymś, co sam, jako lekarz, chciałbym czytać. Portal tworzony jest przez czytelników - każda zainteresowana osoba może rozpocząć współpracę. Masz pomysł na tekst lub chcesz współtworzyć jakąś inicjatywę? Napisz na kontakt@bedacmlodymlekarzem.pl!

Zachęcamy zainteresowane współpracą osoby do kontaktu!

Oto przykładowe tematy poruszane na łamach BML:

 • Najnowszy rozkład miejsc rezydenckich, specyfika poszczególnych specjalizacji.
 • Aktualne uwarunkowania prawne regulujące zawód lekarza.
 • Warunki pracy, wynagrodzenie, możliwe formy obrony przed łamaniem praw lekarza.
 • Porady dla młodszych kolegów, np. dotyczące wyboru specjalizacji.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów z pacjentami i innymi pracownikami.
 • Informacje o ciekawych szkoleniach i materiałach edukacyjnych.
 • Recenzje utworów poruszających tematykę pracy lekarza lub prezentujących perspektywę osoby chorej.

Drugim, nie mniej ważnym celem, dla którego istnieje www.bedacmlodymlekarzem.pl, jest próba stanowienia przeciwwagi dla nierzadko stronniczego, politycznego a nader wszystko – płytkiego i pozbawionego merytorycznej analizy przekazu informacji oferowanego przez polskie media. BML nie bierze na siebie odpowiedzialności bycia głosem całego środowiska lekarskiego (bo byłby to głos samozwańczy), niemniej zaznaczyć trzeba, że poza lakonicznymi komunikatami ze strony oficjalnych reprezentantów oraz wyrwanymi z kontekstu cytatami opinii ekspertów, polski dyskurs cierpi na niedobór lekarzy zabierających głos w publicznej debacie o organizacji systemu Opieki Zdrowotnej i warunkach pracy w nim. Stosowana przez większość z nas dotychczas formuła taktownego milczenia i cierpliwego wykonywania swoich obowiązków, tylko pogorszyła naszą sytuację. Poniżej podaję kilka przykładowych problemów środowiska medycznego:

 • Pogłębiająca się spirala absurdalnej biurokracji, zabierająca cenny czas, który pracownicy powinni poświęcić pacjentowi.
 • Wysokie kary nakładane przez aparat administracyjny za niedopełnienie niemożliwych do spełnienia wymogów czysto formalnych, narzuconych lekarzom przez nieznających realiów ich pracy urzędników.
 • Stopniowe przekształcanie Opieki Zdrowotnej w system zarządzany według reguł rzekomorynkowych, by następnie publicznie oskarżać lekarzy i kierowników placówek o uprawianie biznesu kosztem pacjentów.
 • Niskie wynagrodzenie lekarzy w publicznej opiece zdrowotnej, zmuszające ich do pracy na więcej niż jeden etat i ustalania wysokich cen dla pacjenta.
 • Pogarszające się warunki pracy będące przyczyną masowego exodusu lekarzy, w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów, za granicę.
 • Ustawiczne, publiczne podminowywanie zaufania do zawodu lekarza, co wzmaga bariery komunikacyjne na linii lekarz-pacjent, mnoży niepotrzebne konsultacje, marnotrawi dostępne środki i w efekcie działa na szkodę tak lekarza, jak i chorego.

Wychodzę z założenia, że u podstaw gruntownych i mądrych zmian stoi przede wszystkim edukacja. Mozolna i ustawiczna. Pisząc o warunkach pracy lekarza mam nadzieję, że spotkam się ze zrozumieniem i przychylnością społeczeństwa, ponieważ przede wszystkim ono skorzysta na poprawie warunków pracy lekarzy. W ogólnym rozrachunku zadowolony, wypoczęty lekarz nieobciążony zagadnieniami pozamerytorycznymi to podstawa dla dobrej opieki nad chorym.

To, co wyróżnia BML spośród innych stron o tematyce medycznej, to oddolna inicjatywa w powstaniu strony. BML powstał z wewnętrznej potrzeby zabrania publicznego głosu i pokazania świata medycznego z perspektywy młodego lekarza. To, czym BML różni się od autorskich blogów lekarzy, to jego szerszy zakres tematyczny. Bedacmlodymlekarzem.pl nie jest stroną typu one man show. Tutaj każdy może spróbować swoich sił i zabrać głos – pisząc artykuły na własny rachunek. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt.

 
Poniżej znajduje się na bieżąco aktualizowana lista działów (kategorii) i tagów. Ich nazwy są jednocześnie linkami do listy artykułów z danym oznaczeniem.
Stałe działy w których publikowane są artykuły na łamach BML:
Nazwa działu:
Opis:
Aktualności bloga - informacje o nowych artykułach czy zmianach na stronie a także krótkie informacje ze świata medycznego
Porady i przemyślenia z kategorii peer support, tj. wspierania młodszych kolegów swoim doświadczeniem. Innymi słowy - cykl o tym, w co warto zainwestować czas w trakcie studiów i stażu a no co należy uważać. Dla wszystkich tych, którzy wolą usłyszeć, ze patelnia jest gorąca niż jej dotykać oraz dla wszystkich tych, którzy lubią produktywnie spędzać czas.
Opis rzeczywistości medycznej w innych krajach. Warunki pracy, wynagrodzenie, wady i zalety życia w danym kraju a także ciekawe anegdoty.
Rozmyślania wszelakie: dlaczego czasem trafiamy w naszym życiu na absurdalne przeszkody i co zrobić by żyło się nam lepiej.
Opisy, recenzje lub zapowiedzi rzeczy przydatnych dla naszej lekarskiej pracy: szkoleń, kursów, stron internetowych, lub innych źródeł, również darmowych, z których warto korzystać.
Od sztuk teatralnych i filmów, po podręczniki akademickie, szkolenia czy kursy.

Tagi używane do oznaczania postów w BML:
Nazwa tagu:
Opis:
Pytania do czytelników.
Wspomnienia i przemyślenia początkującego lekarza w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Blog autorski.
Cykl tekstów opisujących absurdy odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Polsce. Inspirowany przeżyciami własnymi oraz historiami zasłyszanymi od innych lekarzy.
Prywatne przemyślenia naszych redaktorów. Podział tematyczny.
bml
Informacje o stronie Będąc Młodym Lekarzem - nowe działy, nowi autorzy, zmiany w wyglądzie etc.
Coraz bardziej palący problem polskiej medycyny.
Dotyczy przede wszystkim recenzji lub zapowiedzi. Z reguły porusza tematy medyczne.
gry
Autorstwa naszych redaktorów lub czytelników :)
Wygraj coś fajnego z BML :)!
LEK
Nie samym leczeniem człowiek żyje... ale np. czytaniem o tym :).
Dowiedz się więcej o działalności wolontarynej, pozytywnie zakręconych ludziach Dobrej Woli i akcjach prospołecznych.
Prezentacje blogów lekarzy - nie tylko tych piszących o pracy.
Obalamy zakorzenione - również w umysłach lekarzy - stereotypy.
Informacje o konferencjach, zebraniach, szkoleniach.
Czy raczej jej brak?
Temat specjalny związany z reformą Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wprowadzoną pod koniec 2014r.
O rzeczywistości medycznej z perspektywy lekarza.
Z czego warto się uczyć?
...i te małe, i te duże. Nie tylko turystyczno-rekreacyjne - również, a może zwłaszcza, te związane z pracą - praktyki, staże, misje.
Wszystko, co dotyczy organizacji Porozumienie Rezydentów - grupy działającej w celu poprawy warunków kształcenia lekarzy.
POZ
Praca lekarza pierwszej linii frontu.
Wszystko, co lekarz wiedzieć powinien, aby uniknąć problemów formalnych.
najważniejsze problemy, z jakimi napotykają się polscy lekarze w swojej pracy
Autorska seria opisująca przebieg studiów na kierunku lekarskim. Zebrane są one w dwie kategorie: nauki podstawowe i przedmioty kliniczne, na których ma się już realny kontakt z pacjentem. Tekst powstał na podstawie wrażeń własnych autora i szeroko zakrojonego wywiadu wśród studentów i absolwentów wszystkich polskich uczelni medycznych.
Jak i gdzie o nas piszą / mówią.
Od sztuk teatralnych i filmów, po podręczniki akademickie, szkolenia czy kursy.
Cóż może bardziej interesować młodego lekarza?
SMK
SOR
Garść porad dla kilku pozostałych przy życiu roczników, a także obecnych studentów - w jakiejkolwiek formie będą się szkolić.
Co warto wiedzieć, na czym się skupić będąc jeszcze studentem medycyny. Co może wpłynąć na nasze późniejsze profesjonalne życie, jaką ścieżkę kariery obrać, czego się wystrzegać.
Gdyby przypadkiem nie było to oczywiste - autor wyraża w tekście swoje prywatne zdanie.
Never ending story, czyli walka z ciemnogrodem.
Krótkie przemyślenia, minifelietony.
To, co tygryski lubią najbardziej - czyli wszystkomogące gadżety. Pomocne lub niezbędne w pracy lekarza. Ciekawostki ze świata nauki.
Wspomnienia z rezydentury, stażu lub początków pracy - nostalgiczne wspomnienia i garść porad dla młodszych roczników.
Gość specjalny BML zgadza się na przeprowadzenie z nim rozmowy.
Zawiera m.in dane statystyczne, zestawienia, dane demograficzne…wszystko to, co może zaciekawić świat medyczny.
Storytelling o treningu interpersonalnym podejmowanym przed przyszłych lekarzy w toku studiów. Narracje tworzone przez studentów i dla studentów plus porady i opinie ekspertów.
Temat rzeka. Równie wciągający, co niebezpieczny.
 

Oficjalne otwarcie strony nastąpiło 5 września 2013.

O początkach powstawania strony obszerniej pisze dumspiro w jednym ze swoich pierwszych postów.